Μέλη ΔΕΠ

Υπόδειξη: Επιλέγοντας το όνομα ενός μέλους ΔΕΠ εμφανίζονται τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και οι ώρες συνεργασίας. Note: For information regarding research interests and office hours please click on the faculty name
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Associate Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: cveri@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: stratis@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: garofala@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Τομέας: Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών
Email: Dermatas@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: thrambo@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Assistant Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: akomninos@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Associate Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: makri@ceid.upatras.gr

this is my face
Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: xenos@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: sioutas@ceid.upatras.gr

Ακαδημαϊκή Βαθμίδα: Associate Professor
Τομέας: Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
Email: phadjido@ceid.upatras.gr

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.