Τμήμα

Το ΤΜΗΥ&Π ιδρύθηκε το 1979 και λειτουργεί από το 1980. Είναι το πρωτοπόρο τμήμα στον χώρο της Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Ελλάδα. Βρίσκεται ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστημιακά Τμήματα στην Ελλάδα και με μεγάλες διακρίσεις διεθνώς. Ο σκοπός και η αποστολή του είναι η διδασκαλία και η έρευνα στην επιστήμη και τεχνολογία των υπολογιστών και η μελέτη των εφαρμογών τους. Οι σπουδές στο Τμήμα απαιτούν την ενεργή, συνεπή και δημιουργική συμμετοχή των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος Σπουδών, στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών, αλλά το τελικό αποτέλεσμα δικαιώνει τις προσδοκίες των φοιτητών. Το τμήμα είναι οργανωμένο σε τρεις τομείς:

  • Τομέας Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
  • Τομέας Λογικού των Υπολογιστών
  • Τομέας Υλικού και Αρχιτεκτονικής των Υπολογιστών

Το τμήμα επίσης έχει δημιουργήσει ή συμμετέχει σε συνεργασία με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα, σε αρκετά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης, τα οποία καλύπτουν όλα τα αντικείμενα αιχμής της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.